Condicións xerais de contratación en www.bodegasmarquesdevizhoja.com tenda online

BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA S.A.U. pon á disposición dos seus clientes a súa tenda en internet www.bodegasmarquesdevizhoja.com (en adiante a web), co fin de que poidan adquirir os produtos que se ofrecen nela.

Para cualquier reclamación el cliente se podrá dirigir a:
BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA, Finca La Moreira s/N 36438 Arbo (Pontevedra) Tlf 986 665 825 Email: online@marquesdevizhoja.com

Recoméndase ler as Condicións de Venda antes de proceder a un pedido.

Para realizar calquera compra en www.bodegasmarquesdevizhoja.com, requírese que o usuario se rexistre na web mediante un formulario. Para facer compras na web de BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA S.A.U. o cliente deberá aceptar expresamente as Condicións Xerais de Contratación.

BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA S.A.U. poderá modificar en calquera momento as presentes condicións de venda, sempre respectando os compromisos previamente adquiridos polos seus clientes. As modificacións serán publicadas na web para darse a coñecer.

BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA S.A.U. comprométese a non permitir ningunha transacción que sexa ilegal, ou se considere polas marcas de tarxetas de crédito ou do banco adquiriente, que poida ou teña o potencial de dañar a boa vontade dos mesmos ou influir de xeito negativo neles. As seguintes actividades están prohibidas en virtude dos programas das marcas de tarxetas: a venta ou oferta dun producto ou servicio que non sexa de plena conformidade con todas as leis aplicables ao Comprador, Banco Emisor, Comerciante, Titular da tarxeta, o tarxetas. Ademais, as seguintes actividades tamén están prohibidas explícitamente: Venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 anos.

Limitacións de venda

As ofertas presentes na web e os servizos prestados por BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA S.A.U. están dirixidos, única e exclusivamente, a persoas físicas maiores de idade ou xurídicas que teñan a consideración de consumidores ou usuarios finais en atención á normativa actual (Real decreto lexislativo 1/2007, de 16 de novembro). En consecuencia, quen non reúna os requisitos anteriores non poderá adquirir os produtos a través desta web.

Polo tanto, mediante a aceptación das presentes condicións de venda o usuario declara que é unha persoa con capacidade para contratar e que leu e acepta as presentes Condicións Xerais de Contratación.

Produtos

BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA S.A.U. poderá ampliar produtos así como mellorar os existentes.

Prezos e pago

BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA S.A.U. poderá modificar, substituír ou actualizar os prezos dos produtos que actualmente ofrece a través da súa web.

Os prezos e as tarifas aplicables son os que figuran en cada momento na web www.bodegasmarquesdevizhoja.com

Os prezos mostrados na web aparecen detallados en euros e inclúen o Imposto Sobre o Valor Engadido (I.V.E.)

Nos prezos non están incluídos os gastos de transporte e seguro.

Custes de envío

Os custes de envío poderán ser modificados en calquera momento sen previo aviso.

Os custos de envío serán calculados en función do peso e o destino.

Os custos de envío calcularanse unha vez se confirme a compra e se indique o enderezo de entrega.

O envío será realizado de forma gratuíta á Península e Baleares para pedidos cun importe igual ou superior a 55 €.

Entrega dos pedidos

O prazo de entrega dos pedidos á Península e Baleares é de 48/72 horas (excepto festivos e fins de semana), que empezan a contar desde que o pedido e o seu pago se reciben correctamente.

Para facilitar a entrega será necesario cubrir correctamente o formulario de compra. Polo que é recomendable indicar un teléfono de contacto no campo correspondente.

Non se realizarán entregas os sábados, domingos nin festivos.

Durante os días festivos como nadal ou festas nacionais non podemos garantir a entrega en 48/72 horas debido ao alto volume de envíos.

Seguimento do pedido

O cliente poderá saber o estado dos seus pedidos a través da propia web. BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA S.A.U. tamén pon á súa disposición un teléfono de atención ao cliente: 986 665 825 e un correo electrónico: online@marquesdevizhoja.com

Factura

O cliente recibirá unha factura de cada unha das compras ben por correo electrónico ben directamente xunto coa entrega do pedido

Cambios e/ou devolucións

Devolucións

O cliente disporá dun prazo de catorce (14) días naturais desde a recepción do produto para exercer o seu dereito a desistir, total o parcialmente, da compra do produto, de conformidade coa lexislación aplicable.

De conformidade co disposto no artigo 102.1 e 2. do Real decreto lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios, e outras leis complementarias, non poderá exercerse sobre botellas que se abriran, debido ao deterioro do contido neses casos.

Tras finalizar os catorce (14) días naturais, BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA S.A.U. non aceptará devolucións.

A devolución dos produtos remitirase ao seguinte enderezo: BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA S.A.U. Finca La Moreira s/n 36438 Arbo (Pontevedra). Tlf 986 665 825.

Os gastos de transporte da devolución correrán a cargo do cliente.

O produto ou os produtos deberán estar en perfectas condicións e devolveranse na súa embalaxe e estado orixinal; incluíndo o xustificante de compra así como accesorios ou regalos incluídos, no seu caso.

Unha vez recibida a devolución, BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA S.A.U. procederá á comprobación dos produtos e realizará o abono correspondente á compra nun prazo de catorce (14) días naturais desde a recepción, conforme á mesma modalidade de pago empregada polo cliente.

Cancelación

O cliente poderá cancelar; sen custo algún, sempre e cando o pedido non fose enviado ao usuario.

Dereito de produtos defectuosos

O cliente terá dereito ao reembolso do prezo dos produtos entregados se non se corresponden co pedido realizado polo cliente. O cliente terá dereito a reclamar e a que se lle entregue un produto igual ao solicitado, en perfecto estado e nun prazo máximo de quince (15) días naturais desde a recepción do pedido, procedendo así á substitución.

O cliente non deberá facer fronte aos custos de devolución dos produtos defectuosos.

Formas de pago

As formas de pago admitidas son: tarxeta de débito e crédito, PayPal e Bizum. Non se admite ningunha outra forma de pago distinta das establecidas nas presentes condicións.

Dispoñemos dun sistema de pago seguro. Cando un usuario realice unha compra coa tarxeta, accederá á páxina da entidade bancaria correspondente para introducir os datos da mesma.

Os datos de pagamento son totalmente confidenciais.